Umorni mobilni radnici

Umorni mobilni radnici

Znamo li dovoljno o umoru mobilnih radnika? Znate li da se pri manje od 5 sati spavanja noću mogućnost učešća u prometnoj nesreći povećava za 4,5 puta. Poslodavci, ako želite educirane mobilne radnike zatražite naše usluge u osposobljavanju i izobrazbi vozača. Mnoštvo...
Novak d.o.o.  centar za osposobljavanje i ispitni centar za početne kvalifikacije za vozače.

Upis za sve kategorije svaki dan.

Tečaj periodičke izobrazbe (kod 95) počinje 2. studenog 2023.  Razmišljanje o kvalifikaciji za mobilnog radnika u prijevozu tereta ili u prijevozu putnika. Ispitni smo centar za ubrzanu kvalifikaciji. Upis na poznatoj adresi –  Sunčana 9.
Autoškola Novak prilagođena Vašim potrebama.