• 031 / 212-989
    091 / 532-5858
Autoškola Novak
Sunčana 9
31000 Osijek
B kategorija A kategorija C KATEGORIJA D KATEGORIJA

D kategorija

D kategorija

spadaju motorna vozila projektirana i izrađena za prijevoz više od osam putnika uz vozača; motorna vozila ove kategorije mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg;

  • minimalna starosna dob za kategoriju D je 24 godine

Uvjeti za upis:

– Navršenih 24 godina ili
– Iznimno minimalna starosna dob za upravljanje vozilom D kategorije je 21 godina, ukoliko je vozač uspješno stekao ubrzanu početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu, i obavlja linijski prijevoz putnika do 50 km ili
 – Iznimno minimalna starosna dob za upravljanje vozilom D kategorije je 23 godine, ukoliko je vozač uspješno stekao ubrzanu početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu ili
– Iznimno minimalna starosna dob za upravljanje vozilom D i kategorije je 21 godina, ukoliko je vozač uspješno stekao početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu.

Kategorije

a kategorija

B kategorija

BE Kategorija

C kategorija

CE kategorija

D kategorija