• 031 / 212-989
    091 / 532-5858
Autoškola Novak
Sunčana 9
31000 Osijek
B kategorija A kategorija C KATEGORIJA D KATEGORIJA

B kategorija , B kategorija + kod 96, BE kategorija

B kategorija

spadaju motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju vozila o kojima je riječ, motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4 250 kg. U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3 500 kg, takvom kombinacijom vozač može upravljati samo nakon što je položio vozački ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.;

– minimalna starosna dob za kategoriju B je 18 godina.

Osoba koja ima položenu B kategoriju, smije upravljati i vozilima AM, F i G kategorije.

Uvjeti za upis :

  • Navršenih 17 godina i 6 mjeseci

B kategorija + kod 96

… u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4 250 kg

Uvjeti za upis :

  • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

BE kategorija

ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila nije veća od 3 500 kg;

– minimalna starosna dob za kategoriju BE je 18 godina.

Uvjeti za upis :

  • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

 

Kategorije

a kategorija

B kategorija

BE Kategorija

C kategorija

CE kategorija

D kategorija